Siste nytt

FNs bærekraftsmål nr 7 – ren energi

oktober 27, 2022

Vet du hva FNs bærekraftsmål nr 7 er?

Pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

I Norge jobber vi mot å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Hvorfor? Fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen.

Hva er Parisavtalen?

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Parisavtalen gjelder for alle land, selv om det forventes at rike land gjør mest. Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal inneholde et mål for hvor mye landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. Hver gang det fornyes må det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang. Alle land skal rapportere hvordan det går med utslippskuttene hvert femte år fra og med 2023.

Det endelige målet

Temperaturen på kloden må ikke stige mer enn 2 grader før århundret er over.

Landene har forpliktet seg til å gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader. Med dette i tankene er det lett å forstå at ren energi er helt essensielt for å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 Interessant? Du kan lese mer om den svært viktige arbeidsplanen på FNs egen nettside.