Siste nytt

Integrert solcelleanlegg på Frogner

februar 28, 2023

For borettslaget i Elisenbergveien på Frogner passet det aller best med integrerte solcellepaneler.

Noen ganger kan vi møte på ekstra utfordringer underveis ved installering av solcelleanlegg. Det er en selvfølge at disse løses på best mulig måte! Både miljø og medmenneskelige hensyn skal ivaretas. Derfor strekker vi oss langt når det gjelder å levere på tid – og sikkerhet. Det stilles særlige krav på prosjekter med «bygg i drift» som betyr at det bor mennesker der under hele monteringsperioden.

Her i Elisenbergveien oppdaget vi at lektene var for spinkle med tanke på feste for utstyret vi fester solcellepanelene i. Ekstra tid gikk derfor med til å bytte ut lektene til passende solide lekter for et strålende, energi-produserende solcelleanlegg i mange, mange år.

Alt har en løsning – alltid med ekte bærekraft i tankene

Ofte ser vi at tegningene fra borettslag er mangelfulle eller ikke finnes i det hele tatt, det kan derfor være lurt å ta høyde for noen utfordringer som kan dukke opp når taket først åpnes. Det er likevel ingen hindring, regelen er at alt kan løses! Løsningen skal finnes innenfor en fornuftig ramme hvor ekte bærekraft står sentralt. En totalleverandør av solcelleanlegg vil ha tilgang på godkjente underleverandører innen nødvendige fag, blant annet taktekker, tømrer o.l.

Dette prosjektet ble utført i samarbeid med Abmas Elektro AS. Vi takker for godt samarbeid!