Hertug Skules vei 4

1639, Gamle Fredrikstad
Se prisestimat

kWt

Estimert kWt i året

km

Med el-bil ved 2 kWt pr. 10 km.

Estimert leveringstid

panel

Total antall paneler

Din adresse er godt egnet for solcellepanel og du har muligheter til å produsere opptil kWt per år. Installert effekt er beregnet til: kWp

Takk for at du ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for natur og mennesker!