Siste nytt

Solcelletilskudd for borettslag

oktober 27, 2022

Har borettslaget ditt hørt om Solcelletilskuddet?

Oslo kommune satser for fullt på solenergi. Derfor gir de nå tilskudd til rådgivning, prosjektering, kjøp og installasjon av solceller i borettslag og sameier.

Med solceller på taket kan borettslaget produsere sin egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune.

Ved hjelp av denne tilretteleggingen håper Oslo kommune at flere vil benytte seg av muligheten.

Det finnes flere muligheter for hvordan en vil benytte solenergien som produseres. En del borettslag benytter allerede denne energien til å varme opp felles arealene. Sol365 kan bistå i prosessen fra prosjektering til full installasjon av anlegget. For best mulig resultat bør anlegget tilpasses og skreddersys til det enkelte borettslag.

Fantastiske nyheter:

Skattedirektoratet har sendt et forslag på høring om fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder.

I dag er det et fritak for strøm produsert i solceller. Dagens fritak forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette har gjort det vanskelig for blant annet borettslag, å utnytte fritaket.

Stortinget har vedtatt et nytt fritak for strøm fra fornybare energikilder.

Fritaket innebærer at blant annet boligselskap som benytter seg av solkraft slipper å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket.

Nå vil blant annet boligselskap kunne være koblet til det ordinære strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm.

Kontakt oss for mer informasjon og befaring.