solceller-på-taket i-borettslag

Integrert solcelleanlegg på Frogner

For borettslaget i Elisenbergveien på Frogner passet det aller best med integrerte solcellepaneler. Noen ganger kan vi møte på ekstra utfordringer underveis ved installering av solcelleanlegg. Det er en selvfølge at disse løses på best mulig måte! Både miljø og medmenneskelige hensyn skal ivaretas. Derfor strekker vi oss langt når det gjelder å levere på tid – og sikkerhet. Det …

Solcelletilskudd for borettslag

Har borettslaget ditt hørt om Solcelletilskuddet? Oslo kommune satser for fullt på solenergi. Derfor gir de nå tilskudd til rådgivning, prosjektering, kjøp og installasjon av solceller i borettslag og sameier. Med solceller på taket kan borettslaget produsere sin egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Ved hjelp av denne tilretteleggingen håper Oslo kommune …

FNs bærekraftsmål nr 7 – ren energi

Vet du hva FNs bærekraftsmål nr 7 er? Pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. I Norge jobber vi mot å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Hvorfor? Fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen. Hva er Parisavtalen? Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge …